آرشیو نظرسنجی
قهرمان جام جهانی چه تیمی خواهد بود؟
فرانسه
20%

آرژانتین
74.29%

کرواسی
2.86%

مراکش
2.86%

تعداد کل آراء : ۳۵