آرشیو نظرسنجی
شما در انتخابات ریاست جمهوری به چه کسی رأی می‌دهید؟
سیدابراهیم رئیسی
26.36%

حسن روحانی
67.44%

سیدمصطفی میرسلیم
0.78%

سید مصطفی هاشمی طبا
0.78%

شرکت نمی‌‌کنم
4.65%