آرشیو نظرسنجی
آیا با فروش شیر به صورت فله‌ای در ایستگاه‌های شیر موافقید؟ قبل از رأی دادن نظر کارشناسان را در باکس زیر نظرسنجی بخوانید
1- با فروش فله‌ای شیر موافقم
84.15%

2- با فروش فله‌ای شیر مخالفم
15.85%