آرشیو نظرسنجی
آیا با بازگشایی مدارس موافقید؟
بلی
12.63%

خیر
87.37%

تعداد کل آراء : ۹۵