آرشیو نظرسنجی
به عملکرد رسانه ملی از صفر تا 20 چه نمره‌ای می‌دهید؟
صفر تا 5
59.31%

6 تا 10
13.1%

11 تا 15
14.48%

16 تا 20
13.1%

تعداد کل آراء : ۱۴۵