آرشیو نظرسنجی
آیا با لغو حج در سال جاری موافقید؟
بله
91.06%

خیر
8.94%

تعداد کل آراء : ۱۷۹