آرشیو نظرسنجی
نتیجه بازی ایران و ازبکستان را در مقدماتی جام جهانی پیش بینی کنید
برد ایران
65.52%

برد ازبکستان
10.34%

تساوی
24.14%

تعداد کل آراء : ۲۹