اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: نی‌ریز
اذان صبح
۰۴:۱۹:۳۱
طلوع افتاب
۰۵:۵۴:۴۵
اذان ظهر
۱۲:۵۵:۴۳
غروب آفتاب
۱۹:۵۵:۲۷
اذان مغرب
۲۰:۱۳:۳۵