اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: نی‌ریز
اذان صبح
۰۴:۲۳:۱۴
طلوع افتاب
۰۵:۵۵:۲۶
اذان ظهر
۱۲:۵۰:۲۸
غروب آفتاب
۱۹:۴۴:۳۲
اذان مغرب
۲۰:۰۲:۱۶