اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: نی‌ریز
اذان صبح
۰۴:۲۰:۰۸
طلوع افتاب
۰۵:۵۵:۱۹
اذان ظهر
۱۲:۵۶:۰۹
غروب آفتاب
۱۹:۵۵:۴۳
اذان مغرب
۲۰:۱۳:۵۰