اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: نی‌ریز
اذان صبح
۰۵:۰۶:۴۰
طلوع افتاب
۰۶:۲۵:۵۵
اذان ظهر
۱۲:۰۶:۵۵
غروب آفتاب
۱۷:۴۷:۰۶
اذان مغرب
۱۸:۰۳:۱۶