اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: نی‌ریز
اذان صبح
۰۴:۲۴:۰۰
طلوع افتاب
۰۵:۴۲:۵۹
اذان ظهر
۱۱:۴۴:۴۶
غروب آفتاب
۱۷:۴۴:۵۵
اذان مغرب
۱۸:۰۰:۴۸