اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: نی‌ریز
اذان صبح
۰۵:۲۱:۴۲
طلوع افتاب
۰۶:۴۰:۵۴
اذان ظهر
۱۲:۴۶:۱۰
غروب آفتاب
۱۸:۴۹:۴۷
اذان مغرب
۱۹:۰۵:۴۰