اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: نی‌ریز
اذان صبح
۰۵:۲۴:۱۴
طلوع افتاب
۰۶:۴۴:۱۱
اذان ظهر
۱۲:۵۷:۳۶
غروب آفتاب
۱۹:۱۰:۱۷
اذان مغرب
۱۹:۲۶:۱۶