اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: نی‌ریز
اذان صبح
۰۵:۲۰:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۴۱:۳۳
اذان ظهر
۱۲:۰۷:۰۱
غروب آفتاب
۱۷:۳۱:۳۶
اذان مغرب
۱۷:۴۸:۱۸