آرشیو نظرسنجی
برای ایران و کره جنوبی را در مقدماتی جام جهانی پیش‌بینی کنید
برد ایران
69.57%

برد کره جنوبی
8.7%

تساوی
21.74%

تعداد کل آراء : ۲۳