آرشیو نظرسنجی
آیا با برگزاری کنکور موافق هستید؟
بلی
54.84%

خیر
45.16%

تعداد کل آراء : ۳۱