آرشیو نظرسنجی
با توجه به شیوع کرونا، آیا عید امسال دید و بازدید می کنید؟
بلی
5.11%

خیر
73.3%

به صورت محدود
21.59%

تعداد کل آراء : ۱۷۶