تعداد بازدید: ۴۶۷۸
کد خبر: ۷۰۹۰
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۵ - 2019 13 October
هفته گذشته تصویب‌نامه هیئت وزیران در مورد شهرستان بختگان به امضاء اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور منتشر شد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران و همچنین نقشه ارائه شده در سایت دولت، تغییرات زیر ایجاد شده است:


شهرستان بختگان به مرکزیت شهر آباده‌طشک دارای دو بخش و ٤ دهستان خواهد بود.


١- بخش مرکزی: شامل دو دهستان آباده‌طشک و بختگان


٢- بخش حنا: شامل دو دهستان چاه‌گز و حنا


در این نامه که به تاریخ ١٥ مهرماه می‌باشد آمده است:


هیئت وزیران در جلسه ١٣٩٨,٠٧.١٠ به پیشنهاد شماره ١٦١٤٧٧مورخ ١٣٩٧.٠٩.٠٦ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ١٣٦٢ تصویب کرد:

 

الف: محدوده جغرافیایی بخش‌های مرکزی و آباده‌طشک شهرستان نی‌ریز استان فارس مطابق نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تغییر می‌یابد.
ب: مرکز دهستان حنای بخش آباده طشک به روستای قاسم آباد تغییر می‌یابد.


پ: دهستان چاه‌گز به مرکزیت روستای چاه‌سوارآغا از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر مطابق نقشه پیوست در بخش آباده‌طشک ایجاد می‌شود:


١- چاه‌سرخ ٢- تل‌زرد ٣- تل‌ساربانی ٤- تم‌شولی ٥- تلمبه یدالله ٦- تلمبه باقری ٧- چاه گورکی ٨- چاه‌سوار آغا ٩- چا‌ه‌گز ١٠- چاه سنجد ١١- چاه‌روغنی ١٢- تلمبه سیده ١٣- صالح آباد.


ت: بخش حنا به مرکزیت روستای تم‌شولی از ترکیب دهستان‌های چاه‌گز و حنا در شهرستان نی‌ریز ایجاد می‌شود.


ث: شهرستان بختگان به مرکزیت شهر آباده‌طشک از ترکیب بخش‌های زیر در استان فارس ایجاد می‌شود:


١- بخش مرکزی به مرکزیت شهر آباده‌طشک شامل دهستان‌های آباده‌طشک و بختگان.
٢- بخش حنا.


اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور


لازم به توضیح است که بر اساس بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ابتدا  تغییراتی در شهرستان نی‌ریز انجام می‌شود و سپس بر اساس بند «ث»  بخش‌هایی از شهرستان نی‌ریز جدا شده  و به عنوان شهرستان جدیدالتأسیس بختگان  معرفی می‌گردد.

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها