تعداد بازدید: ۲۴۳
کد خبر: ۱۸۳۹۴
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۱ - 2023 28 October
نویسنده : گلابتون

بالش بی‌بی را گذاشتم زیر سرم که بی‌بی آن را محکم از زیر سرم کشید.

- ناله‌زده بالشت منه بری چه گذوشتی زیر سرُت؟

- یه مدت گردن‌درد دارم بی‌بی. گفتم بالش شما کوتاس بذارم، بلکه بهتر شم.

- بشکنه به حق علی گردنُت اَ دو جاش! درد می‌کنه اقد کله‌ی ماتَم بردَته تو گوشی نکن.

نیخا بالشت منه وردری، دو روز گوشی دسُت نگیری، دُرُس می‌شه.

به التماس افتادم.

- بی‌بی توروخدا، فقط یکی دو شب امتحانی، گردنم خیلی عاجزه به خدا.  

- توبوگو یَی دقه، یَی دقه چی‌چیه؟ یَی دقه‌ام نیدم دسُت. نبینم دیه دسِ  بالشتِ من بزنیه.

به هیچ وجه من الفجور؟!

با کنجکاوی نگاهش کردم.

- چه خبره بی‌بی؟ نکنه تو اون بالش گنج منجی دارین، ها؟

بی بی با تردید نگاهم کرد.

- درُشه واز کردی؟

نگاهش کردم.

- باز؟ نه والا.  

کنجکاوی‌ام بیشتر شد.

- چیزی داخلشه بی‌بی؟ راستشو بگین.

به مِن و مِن افتاد...

- نهههه. میگم خو.

نگاهم را که روی صورتش حس کرد گفت:

-  گلابی، خدا شاهده، به حضرت عباس، اگه بدونم دور‌ای بالشتو رفتی، نرفتیه.

- میگمُت که فضولی نکنی. چل سال آزگار هرچی طلا و پول داشتم چپونَم تو ای.

حالا اگه اینا یَی طوریشون شد، وای به حالُت.

ینی الان تو این بالش پر پول و طلاس بی‌بی؟

سکوت بی‌بی را که دیدم ادامه دادم.

-، ولی به خدا این خیلی خطرناکه‌ها بی‌بی.

بی‌بی چپ‌چپ نگاهم کرد.

- نپه چکارُش کنم؟ بیام بذرم خونِی بُووِی تو، ورِ دل ننت؟ اوطو خو خطرناک‌تره!

- نه بی‌بی. برین بذارین تو صندوق امانات بانک.

- بانک؟ عمرااااا، پوی بانک باشه یَی گاوصندوقی میسونم میذرم تو خونه اینارم می‌ذرم توش، حداقل تو خونه باشن، خیالوم راحت‌تره.

-، ولی بی‌بی به خدا گاوصندوق امن نیستا...

- دیَم من خواسم یَی کاری بکنم ای، ولی مَلی اُرد.

دختر به جِی‌ای کارا پوشو یَی گاوصَنوقی اَ دیجی سَفارش بده. پا بوشو...

****
بی‌بی که گوشی را قطع کرد گفتم:

- کی بود بی‌بی؟

- اختر.

- چی می‌گفت؟

- می‌گف خونِی مش نصرت رِ دزد زده، یَی مُشتی چیاشونه برده.  

- ینی طلاملا تو خونه داشتن بی‌بی؟

- ها، مثِ که تو گاوصنوق بوده، ولی طرف حِرفِی بوده، دَرُشه واز کرده.

نگاه بی‌بی یکی دو دقیقه همانطور روی صورتم خیره ماند که گفتم:

- الانم حتماً تقصیر منه که شما رفتین گاوصندوق خریدین؟

بی‌بی سری تکان دادن...

- خیر نبینی گلابی که حرف دلِ منه زدی!

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها