تعداد بازدید: ۱۳۵
کد خبر: ۱۷۳۷۶
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۰ - 2023 12 July
نوبت اول:  ۲۱‏‏/ ۰۴‏‏/۱۴۰۲
نوبت دوم:  ۲۲ ‏‏/ ۰۴‏‏/۱۴۰۲


شهرداری شیراز (اداره تاسیسات و امور شهر منطقه چهار) در نظر دارد اجرای عملیات رنگ آمیزی تک لبه معابر سطح منطقه چهار از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۶۶۸۸۰۰۰۲۴۴ به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضائ مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: ۳‏‏-۳۸۳۱۰۵۰۱ داخلی ۲۵۳ آماده پاسخ گویی می‌باشد.

 مبلغ برآورد: ۸۱۹‏/۰۱۳‏/۲۶۷‏/۲۰ ریال

 مدت قرارداد:  ۸ ماه 

 شرایط شرکت کنندگان: کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای سابقه مرتبط با موضوع مناقصه، مجاز به شرکت در مناقصه مذکور میباشند.  

 محل انجام کار: معابر پاسارگاد، باهنر، صلح، خیابان امام خمینی، امیر کبیر، عدالت، سفیر، باهنر و طرح هندسی‌های معابر سطح منطقه چهار 

 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۰۰۰‏/۰۰۰‏/۰۱۴‏/۱ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده ۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲ کد مرجع ۱۰۰۵۴۵ نزد بانک شهر شعبه شهید چمران بنام شهرداری شیراز 

 ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه اسناد مناقصه الزامی میباشد.  

 ارائه مدارک مربوط به ثبت نام در سامانه ثنا به همراه اسناد مناقصه الزامی میباشد

 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 در زمان انعقاد قرارداد ۵%  مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می‌گردد.

 آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد: متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت ۱۲:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۲۹‏‏/۰۴‏/۱۴۰۲ از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۲:۳۰ روزسه شنبه مورخ ۱۰‏‏/۰۵‏‏/۱۴۰۲ می‌باشد. شرکت کنندگان می‌بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز ابتدای بلوار امیرکبیر ساختمان شهرداری منطقه چهار – واحد قرارداد‌ها تحویل نمایند.

 تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز سه شنبه ساعت  ۱۴:۱۵ مورخ ۱۰‏‏/ ۰۵‏‏/۱۴۰۲ در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات منطقه یک شهرداری شیراز می‌باشد.  

 مدت اعتبار پیشنهاد‌ها ۳ ماه می‌باشد.

 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.

 بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهاد‌ها  مختار میباشد در اینصورت سپرده‌ها مسترد می‌گردد.

 شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معاملات شهرداری می‌باشد.

 سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

 آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https:‏‏/‏‏/shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می‌باشد.

 متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می‌باشند.

 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۱۴۵۶ 
 
اداره کل روابط عمومی شهرداری شیراز 
 
شناسه آگهی: 1525353
شناسه انتشار: 4193
شماره میم الف: -1
نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها