تعداد بازدید: ۱۵۳
کد خبر: ۱۶۶۶۰
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۱ - 2023 06 May
نویسنده : گلابتون

سومین نفس عمیق را که بی‌بی کشید، نگاهش کردم.

- چیه بی‌بی؟ چیزی شده؟ چرا اینطوری نفس می‌کشی؟

نفس عمیق دیگری کشید...

- چی‌چی بگم والا ننه؟ یَی مدتیه اِساس می‌کنم نفَسُم بالا نِیا! به نظرُم مشکل تفنسی درم!

- وا! خدا نکنه بی‌بی! مشکل تنفسی دیگه برا چی؟

- نیدونم ننه! میگم خو! به نظرُم دماغُم منحرف شده!

دهان وا مانده‌ام را جمع و جور کردم.

- دماغتون منحرف شده بی‌بی؟ ینی چی؟

- هی میگه ینی چی؟ ینی مرض، ینی درد، ینی تیرناحق!

- وا!‌بی‌بی، خو چمیدونم من چی می‌گین شما، دُرُس حرف نمی‌زنین که...

سری تکان داد.

- اوشوو، نسرینِ یادُته خونِی ما خوابید؟

- بله بی‌بی، یادمه.

- یادُته چیطو زوزه می‌کشید، خُرخُر می‌کرد، نذاشت تا صب باخابیم؟

- بله، بی‌بی جون، اونم یادمه!

- رفته دماغُشو عمل کرده!

- عه؟ جدی؟ چه کار خوبی کرده! بنده خدا واقعنم مشکل تنفسی داشت انگار... ندیدین می‌گفت انحراف بینی دارم؟

- یَی دسی‌ام توش اُورده!

-  تو چی؟

- تو دماغُش نه!

- آهان! خُب...

- خو ندره، بونه‌اش بود هی انحرافه، منحرفه، چی‌چیه!

- کجا بهانه‌اش بود بی‌بی؟ خوبه خودتون دیدین بی‌بی. شب تا صب بنده خدا عین تراکتور صدا می‌داد، اصلاً نمی‌شد کنارش خوابید.

- حالا او هیچی، دختر شوکت چه؟ رفته دماغُشه عمل کرده. ننه‌اش می‌گف انحراف دماغ داشته، عروسِ مش هاشمم هیطو، پسرِ کَل نادرم هیطو... اینا ینی همشون انحراف دماغ داشتن؟

- چی بگم والا بی‌بی؟ اللهُ اعلم! ولی یه چیزی هس!‌ من نمی‌دونم این چه پنهون‌کاری و دروغیه که طرف راستشو نمی‌گه!  چه ایرادی داره مگه عمل کردن دماغ برا زیبایی؟

- خو منم یَی ساعته درم هینه می‌‌گم نه!

نفس عمیق دیگری کشید...

- ووووی نیفمم بری چه نفسُم بالا نِیا! بویه حتماً یَی سری برم پَلو دکتر، غلط نکنم انحراف دماغ گرفتم!
کمی نگاهش کردم.

- یه سؤال بپرسم بی‌بی؟

- ها!

- خدایی به خاطر جراحی زیبایی می‌خواین برین یا واقعاً مشکل داره دماغتون؟

- ذلیل بیشی که قسم نذری رو دلِ آدم...

- این ینی به خاطر زیبایی می‌خواین برین، درسته؟

بی‌بی سری تکان داد.

- میه من چی‌چی‌م اَ بقیه کمتره که نرم؟ ها؟

- هیچی بی‌بی جون، ولی یه چیزی بگم؟

- هوم؟

- میدونین خیلی از آدمان که قیافه‌های نچرال رو دوس دارن؟

- چی‌چی رال؟

- نچرال بی‌بی، ینی طبیعی، دس نخورده.

- وووووی؟

- آره بی‌بی...

 کمی ساکت شد... زیر لب گفت:

- ینی مش موسی قیافِی چَنرال دوس دره؟

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها