تعداد بازدید: ۱۵۳
کد خبر: ۱۶۱۰۰
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۷:۰۰ - 2023 27 February

نوبت اول: ۰۸/ ۱۲ /۱۴۰۱

نوبت دوم: ۰۹/ ۱۲/۱۴۰۱

سازمان عمران وبازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سرشمع کوله‌ها و عرشه پروژه تعریض پل سلمان فارسی را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۶۶۸۸۰۰۰۶۱۴  به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از کلیه اشخاص حقوقی با توجه به شرایط ذیل دعوت به عمل می‌آید با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضائ مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: ۰۷۱۳۸۳۵۰۷۲۹ آماده پاسخ گویی می‌باشد.

مبلغ برآورد: ۱۶.۴۷۰.۰۰۶.۴۰۰ ریال
مدت قرارداد: ۸ ماه
شرایط شرکت کنندگان: کلیه اشخاص حقوقی با ارائه رتبه بندی و صلاحیت دارای اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل پایه ۵ در رشته‌های راه و باند و فرودگاه یا ابنیه و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه، ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
محل انجام کار: شیراز- حد فاصل پل، ولی عصرو ترمینال کار اندیش پل سلمان فارسی.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۸۲۴.۰۰۰.۰۰۰  ریال بصورت بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب جاری سپرده ۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲ بانک شهر بنام شهرداری شیراز با کد مرجع ۱۰۱۷۶۸

برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد ۵% مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می‌گردد.
آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد: متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت ۱۵:۱۵ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۱۴ از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند. لازم به ذکر است مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه می‌بایست در موعد مقرر نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند در غیر اینصورت مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت نمی‌باشند.

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۵:۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴می‌باشد. شرکت کنندگان می‌بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز - بلوارعدالت جنوبی - ابتدای بلوار دولت غربی - جنب درمانگاه آزادگان – سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری- واحد قرارداد‌ها تحویل نمایند.

تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز شنبه  ساعت  ۱۴:۱۵  مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۷ در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می‌باشد.

مدت اعتبار پیشنهاد‌ها ۳ ماه می‌باشد.
تعدیل: هیچ گونه وجهی بابت تعدیل آحاد بهاء پرداخت نخواهد شد.
هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهاد‌ها  مختار میباشد در اینصورت سپرده‌ها مسترد می‌گردد.
کلیه شرکت کنندگان می‌بایست مدارک ثبت نام در سامانه دادگستری (ثنا) را ارائه نمایند.
شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معاملات شهرداری می‌باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می‌باشد.
متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت shiraz.ir می‌باشند.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۱۴۵۶

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز 

شناسه آگهی: 1463055
شناسه انتشار: 1235
شماره م / الف: -1

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها