تعداد بازدید: ۷۷۳
کد خبر: ۱۵۸۱۴
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۷:۰۰ - 2023 05 February
آگهی مزایده عمومی شماره ص 9391/01/11

 تاریخ    1401/11/10  

شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره 83 ردیف 3 مورخ 1401/10/11  شورای  محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد هزینه بهاء خدمات ورودی میدان تره بار جهرم ،  به مدت يك سال بصورت اجاره  با حداقل قیمت  ماهیانه  یکصد و پنجاه میلیون ریال  از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید :

آخرین مهلت  قبول پیشنهادات  پایان وقت اداری مورخ 1401/12/06 می‌باشد.

محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می‌باشد.

به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهائی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ سپرده  شرکت در مناقصه نود میلیون ریال که به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه به حساب 0106437212008 نزد بانک ملی شعبه جهرم  می باشد.

هزینه مزایده به عهده برنده مزایده میباشد.

برندگان اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می‌گردد.

متقاضیان می‌‌توانند جهت اطلاع  بیشتر به سایت www.jahrom.ir و یا با شماره تلفن 54234770- 071 تماس و جهت دریافت اوراق مناقصه و سایر اطلاعات و جزئیات مورد اجاره که در اسناد مزایده  مندرج می باشد، به  شهرداری جهرم ، واقع در چهار راه دفاع مقدس مراجعه نمایند.

غلامحسین بهمنی –  سرپرست شهرداری جهرم

نوبت  چاپ اول: 16/11 /1401 

نوبت چاپ دوم : 1401/11/23      

تاريخ تشكيل كميسيون عالي معاملات و بازگشايي پيشنهادات: 07/12 /1401       

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها