تعداد بازدید: ۱۸۷
کد خبر: ۱۳۷۵۲
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۳:۰۷ - 2022 11 June
نویسنده : ماجراهای من و بی‌بی

سینا شروع کرد نق زد...

- حوصله‌م سر رفتههههههه....

بی‌بی دستش را گذاشت روی گوش‌هایش...

- وووووی بچه، خیر نبینی به حق علی، خو چته سرُم رف!

سینا دوباره جیغ کشید...

- میگم حوصلَم سر رفتهههههه...

بی‌بی گفت:

- اَی درد، اَی گوله، اَی زَرماااااار...

نگاهش را چرخاند سمت من...

- گلاب بین تو میفَمی ای چه مرگُشه؟

زیر لب غر زد...

ای دَفه ننش بخوا بره جِی بیا ای دونِی داغ رِ بذره خونِی ما، من می‌دونم و او، والا، حالا کاشکه کار مهمی‌ام داشت، ماخا بره تو آرایشگاه بیشینه مو رنگ کردن و ناخون کاشتن و فَک زدن...

بی‌بی همانطور داشت حرف میزد که دوباره صدای سینا بلند شد...

- میگم حوصله‌ام سر رفتههههه...

بی‌بی دوباره نگاهش کرد...

- َاَی درررررد، مِخی برت نقاشی بکشم؟

- نع!

- مِخی برت قصه بگم؟

- نوچ!

- نپه میگی چیکار کنم خو بچه؟

- بریم پارک!

- چی‌چی؟ پارک؟ ول کن بچه ای وخته گرما!

- میگمممممم بریمممم پاااااااااااااااااارک...

بی‌بی نگاهش را دوخت به من...

- گلاب پابوشو تا من نزدم لِش کنم، یَی نیم ساعتی ببریمش پارک و بییِم...
*****
بی‌بی سینا را نگاه کرد...

- بچه نپه بری چی اینجو ویسدی دری مث هـ دو چَش منه نیگا می‌کنی؟ برو بازی کن نه!

- ماخام سوار تاب شم...

- خو سوار بوشو، بری چه اینجو ویسیدی؟

- تابو زنجیر نداره!

- ندره؟

- نوچ! خو سوار او یکی بوشو...

نگاهی به تاب و بعد به بی‌‌بی انداختم.

- بی‌بی نمی‌بینی ده تا بچه واستادن تو صف تاب؟ 

- چمیدونم ننه! خو برو سوار الاکلنگ بوشو...

- الاکلنگش دسه نداره بی‌بی، میوفتم خو...

این بار من نگاهش کردم...

 خب سینا جان میتونی بری سوار چرخ و فلک بشی. اونم خوبه‌ها...

- چرخ و فلکش نمی‌چرخه، خیلی سفته... 

دستش را گرفتم...

- بیا عزیزم... حداقلش اینه که می‌تونیم سرسره بازی کنیم، چطوره؟

کمکش کردم تا از پله‌ها برود بالا و خودم رفتم کنار بی‌بی نشستم تا اینکه...

چند دقیقه بعد سینا آمد کنارم...

- چی شد عزیزم؟ چرا زود اومدی؟

پیراهن پاره‌اش را نشانم داد...

- ببین چی شد؟ سرسره شکسته بود، پیرنم گرفت بهش، پاره شد...

بی‌بی محکم زدتوی سرم...

- عه چرا می‌زنی بی‌بی؟

- تورو نزنم کی رِ بزنم؟ بچه رِ بردی سوار سرسرو کردی. حالا جواب ننه‌شه چی بدم؟ میه شَردار نگفتود وسایل بازی تو پارکا رِ عوض می‌کنه؟ ها؟ میه نگفتود؟ حالا من برم پولِ پیرنو رِ اَ شَردار بسونم؟

گلابتون

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها