کد خبر: ۱۶۰۲۴
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۳ - 2023 22 February

نوبت اول: ۰۳/ ۱۴۰۱/۱۲

نوبت دوم: ۰۴/ ۱۴۰۱/۱۲

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیرازدر نظر دارد با انعقاد عقد اجاره مکان‌های پارک در پارکینگ تحت نظارت خود (پارکینگ طبقاتی نشاط و طالقانی) را جهت بهره برداری از طریق مزایده عمومی و بدون اخذ سرقفلی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید با مراجعه به آدرس Setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مزایده الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: ۳۲۳۰۴۶۱۸ داخلی ۱۸۱ آماده پاسخ گویی می‌باشد

تبصره: متقاضیان شرکت در مزایده که سابقه فسخ قراداد پارکینگ مذکور از یک سال گذشته تا کنون را داشته باشند یا پس از برنده شدن در فراخوان سابق همین موضوع فراخوان، به هردلیل حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نگردیده اند و منتهی به تجدید شدن آگهی معامله گردیده، در مرحله تجدید معامله مذکور حق شرکت در فراخوان را ندارند و در صورت ارائه پیشنهاد قیمت در مرحله تجدید معامله، پاکات آنان در کمیسیون معاملات مفتوح نخواهد شد و حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

متقاضیانی که مایل به شرکت در مزایده مذکور می‌باشند، می‌توانند بعد از تاریخ نشر آخرین آگهی جهت بازدید به محل موضوع مزایده مراجعه نمایند.

عدم مراجعه جهت بازدید موضوع مزایده به منزله رویت بوده و چنانچه برنده مزایده بعدا اظهار به جهل نماید پذیرفته نخواهد شد.

اجاره پارکینگ های نشاط و طالقانی- معاونت حمل و نقل و ترافیک


شرایط لازم جهت شرکت در مزایده:

ارائه تصویر اساسنامه شرکت (آخرین آگهی تغییرات شرکت و صاحبان امضاء مجاز) به همراه صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت اشخاص حقوقی

ارائه تائیدیه لازم از اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس جهت اشخاص حقوقی

ارائه مجوز از نیروی انتظامی جهت موسسات حفاضتی و مراقبتی

شرکت کنندگان در مزایده  می‌بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق به صورت ضمانتنامه  معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و باید برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد  و یا  فیش واریز وجه نقدی به حساب سپرده شماره ۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲ با کد مرجع ۱۰۲۷۷۵ بانک شهر شعبه چمران بنام شهرداری شیراز واریز و ارائه نمایند.

برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

در زمان انعقاد قرارداد ۱۰% مبلغ پیشنهادی اجاره یکسال را جهت سپرده حسن  انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه معتبر  بانکی یا فیش واریز وجه نقدی  اخذ می‌گردد.

آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد:متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت ۱۴:۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مزایده را دریافت نمایند. لازم به ذکر است جهت شرکت در مزایده می‌بایست در زمان مقرر فوق نسبت به دریافت اسناد اقدام نماینددر غیر اینصورت مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت نمی‌باشند.

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۴:۱۵ روزچهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ می‌باشد. شرکت کنندگان می‌بایست تا تاریخ مذکوراصل سپرده شرکت در مزایده را به آدرس شیراز خیابان انقلاب- خیابان هدایت- پارکینگ طبقاتی هدایت طبقه چهارم واحد قرارداد‌های معاونت حمل و نقل و ترافیک تحویل نمایند.

 تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز شنبه  ساعت   ۱۴:۱۵  مورخ  ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در محل چهارراه خلدبرین طبقه ۳ شهرداری منطقه یک  سالن جلسات می‌باشد.

بدیهی است هزینه انتشارآگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهاد‌ها  مختار می‌باشد در اینصورت سپرده‌ها مسترد می‌گردد.

شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معاملات شهرداری می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی و اطلاعات مربوط به مزایده از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به منظور ثبت نام و بارگذاری اسناد در سامانه ستاد می‌توانید از طریق مرکز تماس سامانه ستاد با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل فرمایید.

اداره کل ارتباطات و امور بین المل شهرداری شیراز

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها