تعداد بازدید: ۱۴۱
کد خبر: ۱۴۸۵۹
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۹ - 2022 16 October
نویسنده : گلابتون(ماجراهای من و بی‌بی)

تلفن را که قطع کردم بی‌بی گفت:

- کی بود؟

- کلثوم بود بی‌بی جون.

- چی‌چی می‌گف؟

- چمیدونم بی‌بی. می‌گفت سرش شپش زده! گفت به شما بگم نمی‌دونی باید چی بزنه تا خوب شه؟

بی‌بی از خنده ریسه رفت...

  • چیطو شده؟ شپش زده؟ از بس پَچَل و چرکه ای زنو، ماه تا ماه سرُش رنگ حموم نی‌بینه! وگرنه تو ای دوره زمونه بویه کَلِی آدم شپشک بزنه؟
  • دوباره خندید...

- میگم چیطوره از ای بعد ازُش بیگیم کلثوم شپشو، ها؟

- اینا چیه می‌گین بی‌بی آخه؟ اتفاقاً بنده خدا کلثوم خانوم خیلی زن تمیزیه که! همین چن وقت پیش شنیدم چن تا از بچه‌مدرسه‌ایام سرشون شپش زده بود. میدونین که، شپش واگیر داره بی‌بی. حتماً اونم از بچه‌اش یا یکی دیگه گرفته...

بی‌بی دستش را برد سمت سرش...

- حالا یَی چی بگم گلابی؟ نیفمم بری چه چن روزه کَلِی منم میه اقد میخاره! نیفمم جوشی، پیزگی چی نزده تو کَلَم؟

سرش را آورد جلو...

- یَی نیگایی بکن!

سر بی‌بی را نگاه کردم...

- یا خداااااا، بی‌بی سَرِ شمام که به نظرم شپش زده.

بی‌بی محکم زد توی صورتم.

- برو گم بوشو دختر. سرِ من اِنگا گُل محمدی هَس! خجلت بکش..


- بخدا بی‌بی شپشه تو موهاتونه، چه دروغی دارم بگم من؟

  • ووووی روم سیا، دیَم ای چش سفید میگه شپشه! شپش بفته تو جونُت به حق علی که عیب نذری رو من!
  • - عیب چیه بی‌بی؟ میگم که زودتر یه فکری به حال درمونش کنین.

بی‌بی دو دستی سرش را خاراند...

- وووی روم سیا!‌ دری راس می‌گی دختر؟

- آره بی‌بی به خدا، دروغم چیه؟

با عصایش محکم کوبید به پایم.

- خدا وردره تو رِه! همش تقصیر توئه، گمونُم تو اَ کلثوم واگرفتی منم اَ تو!

- وا! چی میگی بی‌بی؟ من تلفنی با کلثوم حرف زدم. آخه مگه تلفنی‌ام کسی وامیگیره از کسی؟ بعدشم شما خوب فک کنین ببینین پیش کی رفتین، کجا بودین که وا گرفتین.

- او دنیا! کجا رفتم؟ هیچ جا! من تو ای چن روز پامم تو خونه در نذاشتم دختر. کجارِ داشتم که برم؟

- یادتونه بی‌بی چن روز پیش رفتین خونه مش موسی ملافه‌های تشک و بالششو باز کردین آوردین خونه بشورین؟ یادتونه گفتین مش موسی میگه همش سرم می‌خاره؟ احتمالاً شپش تو ملافه بالش بوده...  شاید...

- شاید چی؟ هاااااا؟ شاید چی‌چی؟ عیب گذوشتن رو من بَسُت نبود که دیه مِخی رو او پیرمردواَم عیب بذری؟ تو چه مشکلی با من و ای پیرمردو دَری؟ ها؟

- چه مشکلی دارم من بی‌بی؟ میگم فقط اگر قراره دوایی بگیریم برا اونم بگیریم.

بی‌بی از جایش بلند شد...

- کجا بی‌بی؟

- میرم بینم چی پیدا می‌کنم بزنم اَ ای سرُم یا نه.

پا سست کرد.

- گلابی.

- بله بی‌بی؟ 

- فقط واااااای به حالُت اگه کسی اَ ای موضوع بو ببره!

و من به نامی جدید فکر می‌کردم. بی‌بی شپشو!

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها