تعداد بازدید: ۱۲۹
کد خبر: ۱۴۷۷۱
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۵ - 2022 08 October
نویسنده : گلابتون (ماجراهای من و بی‌بی)

بی‌بی گفت:
- بچه‌ام بچا مردم، نوه‌ام نوا مردم، کباب و پیتزا و های‌داگ و کوفت و زَرمار خو هیچی، نشد یَی دفه بری رضِی خدا، سَرِ پَسین، یی نون گرمی دس بیگیرن بیان تو، بگن شاید ای پیرزن خدازدَم دلوش بکشه!

چیزی نگفتم که گفت:

- دروغ میگم؟ 

- نه بی‌بی جون راس می‌گین.

- الان دری منه مسخره می‌کنی؟

- نه والا بی‌بی جان، مسخره چیه؟ میگم که حق دارین.

- همی؟

- چیز دیگه‌ای باید بگم بی‌بی؟

بی‌بی از جایش بلند شد...

- مرده‌شور پَک و پوزُته بزنن، منه بوگو که درم با کی درددل می‌کنم.

******
درِ هال را که باز کردم بی‌بی گفت:

- خامه هه؟

- چی بی بی؟

- هی پاکتو که دسُته.

- نه بی‌بی، خامه کجا بود؟

- شیرینی تره؟

- نه بی‌بی.

- خشکه؟

- چی بی‌بی؟

- شیرینیو، میگم شیرینیش خشکه؟

- نه بی‌بی جون، شیرینی نیس اصلاً که.

- لَواس عروسه؟

- نه بی‌بی جون، لباس عروس کجا بود آخه؟ اونم تو جعبه‌ی به این کوچیکی.

- وووووی الو بیگیری دختر، خو میگی چی‌چیه یا نه؟!

جعبه را گذاشتم روی زمین.

- پیتزاس بی‌بی، گفتم بعد از چن وخت شما هوس پیتزا کردین، یه پیتزا دو نفره بگیرم با هم بخوریم.

بی‌بی چپ چپ نگاهم کرد.

- خودُت ماخاسی، منَتُشه دیه سرِ من نذا والا.

نشست و جعبه را گذاشت جلویش.

- حالا پیتزا چی چی هه؟

- گوشت و قارچ گرفتم بی‌بی.

در جعبه را برداشت.

- چن؟

- حالا هر چی بی‌بی...

- خو میگم چن دختر؟

- صد وشص تومن بی‌بی.

در جعبه را گذاشت رویش...

- ووووی الو بیگیری دختر به حق پنج تن، الهی ناله بزنی، چیطو همتُت شد صد و شص تومن بیدی یَی پیتزایی بُسونی؟

- بی‌بی جان ایرادی نداره، از پول خودم گرفتم. گفتم می‌خوریم با هم دیگه...

- اَی گوله بخوری، اَی زَرمار بخوری، هی رِ میدادی گوشت  بری چن دفه‌ام می‌شد. پوشو، پوشو حالام تا نخوردیمُش برو پس بده، هی رِ بده گوشت.

- ینی چی بی‌بی؟ من بخاطر شما اینو گرفتم. بعدشم الان این پیتزا رو هرکاری کنم پس نمی‌گیره که دیگه...
نگاهم کرد.

- راس راسی پس نی‌سونه؟

- نه بی‌بی جون...

- ینی تو به خاطر من اینه اِسدی؟

- بله بی‌‌بی جون،‌ دروغم چیه آخه؟

بلند شد و چادرش را انداخت روی سرش...

- نیگا ننه، راسُشه بِخی من با تو ای پیتزائو اَ جونُم نیشینه، میرم نپه با مش موسی میخورم و میام!

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها