تعداد بازدید: ۵۴
کد خبر: ۱۴۳۷۲
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۸ - 2022 15 August

در این بخش برخی واژه‌های برابر فرانسوی و انگلیسی در زبان فارسی آمده است:

Appartement آپارتمان. واژه برابرآن درزبان پارسی «کاشانه» است.

Armes آرم: واژه فرانسوی است به معنای نشان ویژه دولت، مؤسسه، نهاد و... واژه برابر فارسی آن «نشانه» است.

Assistant اسیستانت. این واژه فرانسوی و به مفهوم «معاون» است. واژه  برابر فارسی آن «دستیار» است. 

Academie آکادمی. برابر فارسی آن «فرهگستان» است.

Academque آکادمیک: واژه فرانسوی به معنای مسائل مربوط به دانشگاه. برابر آن در زبان پارسی «دانشگاهی» است.
On call آن کال: این ترکیب انگلیسی است و برابر آن در زبان پارسی «گوش به زنگ» است.

Application form اپلیکیشن فورم: این واژه انگلیسی و برابر آن در زبان پارسی «درخواست نامه» است.

Application  اپلیکیشن: برابر این واژه درفارسی «درخواست» است.

Opposition اپوزیسسیون: واژه فرانسوی است و مفهوم افراد، گروه یا جبهه مخالف با سیاست دولت را می‌رساند. واژه برابر آن در فارسی «گروه مخالف» است.

Autobiographie اتوبیوگرافی: واژه فرانسوی و به معنای شرح حال کسی است که به قلم خودش نوشته شده باشد. برابرهای فارسی آن «سرگذشت خود، زندگینامه خود، زندگینامه خود نوشت» است.
Automatic اتوماتیک: واژه فرانسوی است. صفت هر وسیله‌ای را گویند که بدون دخالت انسان، خود به خود کارکند و یا عملی که بدون فکر کردن انجام شود. برابر آن در فارسی «خودکار» و «خودبه‌خود» است.

Edit ادیت: واژه انگلیسی به معنای تصحیح و آماده‌سازی متن برای نشر است. برابر فارسی آن «ویرایش» است.

Editor ادیتور: کسی که متن نوشته، صدا و یا تصویر را برای نشر آماده می‌کند. برابر فارسی آن «ویراستار» است.

Organe ارگان: واژه فرانسوی است و برابر فارسی آن «نهاد» و «سازمان» است. افزون بر این، «ارگان» در معانی ترجمان و نشریه‌‌ای که بیان کننده اندیشه و دیدگاه‌های یک سازمان یا حزب خاص باشد، نیز به کار می‌رود.

Organization ارگانیزاسیون: به معنای سامان دادن است و واژه برابر آن در فارسی «سازمان» است.

Organisa ارگانیزه: به معنای سازمان داده شده است و ترکیب برابر آن در زبان پارسی «سازمند» است.
Institut انستیتوت: واژه فرانسوی است و برابر فارسی آن «دانشسرا» است.

Guard گارد: واژه انگلیسی بوده و برابر آن در زبان پارسی «نگهبان» است.

Brochure بروشور: فرانسوی است و به معنای متن چاپی با صفحات کم که اطلاعاتی درباره ویژگی‌های کار، نمایش، نمایشگاه و نظایر آن را به دست می‌دهد. برابر آن «دفترک» است.

Box بوکس: فرانسوی است و برابر فارسی آن «مشت‌زنی» است.

Boxer بوکسر: به معنای کسی که ورزش مشت‌زنی را انجام می‌دهد. فارسی آن «مشت‌زن» است.

Bulletin بولتن: به معنای گزارش کوتاه چاپی از رویدادها و خبرهای یک نهاد است. فارسی آن «خبرنامه» است.

Biographie بیوگرافی: واژه  فرانسوی است و برابر فارسی آن «سرگذشت» یا «زندگی‌نامه» است.

ادامه دارد

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها