تعداد بازدید: ۲۴۵
کد خبر: ۱۱۵۶۸
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۷ - 2021 18 December
- «تا حالا خواهان این بودند افغانی‌های بیچاره را از وَلایتشان بیرون کونند؛ حالا دیگر مَی‌خواهند مردم خودشان را هم از ایران روان کونند.»

این را که در خانَه گفتَه کردم، زولَیخا بَگفت: «خَیلی از آدمهای درست و حسابی این وَلایت که خودَشان دارند از مملَکت روانَه مَی‌شوند. حالا چَطور مگر؟ دیگر چَه چیزی در این گوشی صاحیب مرده نَوشته کرده؟»

کلَه‌ام را از روی گوشی موبایل بولند بَکردم و بَگفتم: «نَوشته کرده کاظم موسوی نایب ارباب کومَیسیون پولی مجلس بَگفته: وارد شدن آلات موسیقی بی ولایت ایران، صلاح نیست. عَینک‌آفتابی و یا آلات موسیقی باشد یا نباشد، هیچ فرقی در زیندَگانی مردم ایجاد نَمی‌کوند. اگر افرادی بی دونبال آلات موسیقی یا امیال شخصی‌خودَشان هستند، مَی‌توانند از ایران روان شوند.»
زولَیخا بَگفت: «چَقدر این حرفها برایم آشَنا مَی‌آید نجیب! نَدانی کوجا شَنیده‌ام؟»

بَگفتم: «برای من هم آشَناست.»

زولَیخا بگفت: «این ورژن مردانه همان زنی است که چند وقت پیش گفتَه کرد اگر نَمی‌توانید مَثال ما باشید، از ایران روان شوید.»

بعد کاسَه‌های تال و قابلَمه‌های شوسته را از روی آبچکان برداشت و در حالی که یَک رینگ قشنگی مَی‌زد، بَگفت: «گیرم آلات موسیقی را وارد نکردید و اصلاً همَه را هم نابود کردید؛ با قابلمَه‌ها ودرِ کِتری چَه مَی‌کونید؟ بی این مثلاً نَماینده مردم بَگو مگر سرود ملی‌تان را با دبه زدَه‌اند؟ اصلاً  شوما چند نفر از این وَلایت روان شوید؛ تعداد مردم که بیشتر از شوما است.»

سرم را تکان بَدادم و گفتَه کردم: «اَنگار وَلایت مال پیدرش است. من نَدانم اگر بی صلاح نیست، چَرا دوا را که بی صلاح است وارد نَمی‌کونند؟ اربابم گفته مَی‌کرد خَیلی از دواهای ضروری، دیگر در دواخانَه‌ها پَیدا نَمی‌شود.»

داشتیم همینها را گفتَه مَی‌کردیم که یَکهو یَک ویدیویی از زمان تبلیغات اینتَخاباتی همین نَماینده مونتشر شد.

باور کونید یَک بیزن و بَکوبی بود که در ویدیوهای آن ور آب هم کمتر نَظاره کرده بودم...
نجیب
نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها