کد خبر: ۱۶۰۹۹
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۷:۰۰ - 2023 28 February

نوبت اول:    09 / 12 /1401

نوبت دوم:    10 / 12 /1401

 شهرداري شيراز در نظر دارد   عملیات  احداث سازه مسجد سهل آباد را  از طريق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) با شماره فراخوان 2001096688000618 به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی ، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضائ مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نياز به اطلاعات بيشتر شماره تلفن: ۷۱۳۷۲۴۲۷۷۴ آماده پاسخ گويي مي‌باشد.

 • مبلغ برآورد: 66.522.121.751 ریال
 • مدت قرارداد : 10  ماه
 • شرایط شرکت کنندگان: اشخاص حقوقی داراي رتبه در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور
 • محل انجام کار: شیراز- سهل آباد
 • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 3.350.000.000 ريال بصورت ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب سپرده 100805504742 کد مرجع 100869 بانک شهر شعبه شهید چمران بنام شهرداری شيراز
 • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 • در زمان انعقاد قرارداد 5% مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.
 • آخرین مهلت دریافت ( توزیع ) اسناد : متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401.12.13 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1401.12.24 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز بلوار فرصت شیرازی- جنب آتش نشانی - خیابان شهرداری-شهرداری منطقه هفت تحویل نمایند.
 • تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه ساعت   11:00  مورخ 1401.12.24 در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 • مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد.
 • هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 • تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شماره 101.173073 مورخ 82.09.15 سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد. شاخص مبنای پیمان سه ماهه سوم سال 1401  می باشد.
 • ارائه تصویر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
 • بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها  مختار ميباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 • شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 • آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
 • متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت shiraz.ir می باشند.
 • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

شناسه آگهی: 1462717
شناسه انتشار: 1212
شماره م / الف: -1

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها