تعداد بازدید: ۲۷
کد خبر: ۱۵۶۱۸
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ - ۰۷:۱۲ - 2023 08 January

اتّصال =
پیوستن، پیوستگی، چسبیدن
اتّفاق = پیشامد، رخداد، رویداد
اتفاقاً = راستی، پیشامد روزگار
اتّفاق‌نظر= همرأیی، یک‌زبانی، همداستانی، هماهنگی
اتّفاقی = ناگهانی، ناخواسته
اتّکا داشتن = پشتگرم بودن، دلگرم بودن
اتلاف = نابود کردن، از میان بردن، تباه کردن، بیهوده به کار بردن
اتّهام زدن = گناه بستن، گناهکار دانستن/خواندن، بزهکار خواندن، انگ زدن
اَثاث = رخت خانه، بار، بار و بنه
اثاث‌کشی = باربری، باربری خانه
اثبات = نشان‌دهی، نشان دادن، استوار کردن
اثبات‌شدنی = گواهی‌پذیر، نشان دادنی، آزمون‌پذیر
اثر کردن = 
کارساز بودن، کارآمد بودن
اثربخش/ اثرگذار = کارا، کارساز، کارآمد، پرمایه، دارای بازتاب
اجاره کردن = کرایه کردن
اجاره بها = کرایه
اجازه دادن = گذاشتن، روا دانستن، پروانه دادن، روا دیدن

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها