تعداد بازدید: ۳۱
کد خبر: ۱۴۶۱۲
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۶ - 2022 11 September

چگونگی نوشتن برخی ضمایر به قید‌های پرسشی و واژه‌های مختوم به «ه ناملفوظ» در گفتاری‌نویسی. لطفاً به نمونه‌های زیر دقت فرمایید. 
توضیح: برخی از نمونه‌ها درست‌اند اما حالت درست‌ترشان را نوشته‌ایم.

چته چه‌ته
چشه چه‌شه
چمونه چه‌مونه
خونمون خونه‌مون
سایتون سایه‌تون
همسایم همسایه‌‌م
گربهه گربه‌هه
رتبت رتبه‌ت
کتیبش کتیبه‌ش
خاکروبشون خاکروبه‌شون
اندوختمون اندوخته‌مون
فرهیختت فرهیخته‌ت
از جان گذشتس
از جان گذشته‌س/ گذشته‌ست
آشفتمون آشفته‌مون
پیوستس پیوسته‌س/ پیوسته‌ست
پذیرفتشون پذیرفته‌شون
ورشکستم ورشکسته‌م

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها