تعداد بازدید: ۶۳۲
کد خبر: ۸۹۷۲
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۳ - 2020 22 November
تبعه غیرموجاز

- زولَیخا؟!


- چَه مَی‌گویی نجیب؟


- معلوم است در این خانَه همسایَه چَه خبر است؟ چَرا این قدر نِسوان (زنها) آمد و رفت مَی‌کونند؟


- این همه وقت داری از لای در نِسوان مردم را نَظاره مَی‌کونی؟ سرت را بیاور داخل و در را بستَه کون تا با همین خاک انداز بی فرق کله‌ات نزده‌ام.


- آخر مشکوک مَی‌زنند. مَی‌گویم نکوند خانَه تیمی چیزی درست کردَه باشند.


- خانَه تیمی دیگر چیست؟ از وقتی سلمانی‌های زنانَه را تعطیل بَکرده‌اند، این بدبختها که راه درآمد دیگری ندارند، بی ناچار مردم را بی خانَه مَی‌آورند و آرایش مَی‌کونند.


- هااااا، که این طَور، خیالم راحت بَشد. این که چیزی نیست؛ بعضی سالونهای بدنسازی هم وسایَلشان را بی خانَه آورده‌اند و مردم را بی آنجا روان مَی‌کونند.


- اگر همین طور پیش بَرود، تعداد مشاغل خانَگی زیادَه مَی‌کوند و همَه این را یاد مَی‌گیرند. تازه بعد از کَرونا هم همین را اَدامه مَی‌دهند؛ چون نَظاره مَی‌کونند کَرایه دُکان نَمی‌دهند و بی صرفَشان است.


- اربابان این وَلایت هر جایش را گَرفته مَی‌کونند، از جایی دیگر در مَی‌رود. مشاغل خانَگی بدون نَظارت که بدتر است. اصلاً همین تعطیل کردن دُکانها در هفتَه گوذشته چَقدر شلوغی را بدتر بَکرد! همَه مردمان در هم مَی‌لولیدند.  این کار بیشتر بی قرنطینَه کلَه‌گونجیشکی مَی‌ماند. 


- چَرا در فکر فرو بَرفته‌ای و چیزی گفتَه نَمی‌کونی نجیب؟


- در این فکرم که اگر شغل من را هم جزو محدودیتها بیاورند، چَطور مَی‌توانم در خانَه کندَه‌کاری کونم؟


نجیب


نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها