کاراکترهای سینما ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۶
طلوع انار نی‌ریز ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۳
2 بازیگر آشنا، 2 سفر کرده مهر ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۰
سکانس آخر ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۲۲
وضعیت نی‌ریز نارنجی شد ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۳