روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز: مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: با عنایت به ابلاغ مسئولیت میز های صادرات محصول انجیر و انار کشور، معین استان فارس از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به همین منظور و در راستای برنامه ریزی و بررسی مشکلات و راهکارهای رفع موانع صادرات، جلسه ای با حضور بازاری مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شد.

علیرضا بصیری افزود: در این جلسه که با حضور فرمانداری شهرستان های نی ریز، استهبان، کازرون، مرودشت، داراب و ارسنجان، روسای انجمن انجیر نی ریز و استهبان، ریس انجمن صنفی و شرکت تعاونی انارکاران نی ریز، مدیرعامل شرکت کنسانتره انار نی ریز و نماینده راین مدیریت  چهارشنبه 1 آبان در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز تشکیل شد، در خصوص مسائل و مشکلات قیمت گذاری، صادرات و بررسی سلامت محصولات انجیر و انار بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی افزود: به پیشنهاد نمایندگان این شهرستان مقرر شد که انجمن ملی اناردر فارس تشکیل و ثبت جغرافیایی انار نی ریز توسط سازمان صمت  پیگیری وشود و همچنین در خصوص ثبت جهانی انار رباب نی ریز اقدامات لازم صورت پذیرد.

بصیری در پایان با اشاره به تصویب انجام گواهی سلامت و فرآیند انجیر در مرکز استان فارس اظهار کرد: قرار براین شد که جلسات بخش انجیر و انار هر سه ماه یکبار در ادارات صمت شهرستان ها و با حضور فرمانداری، جهادکشاورزی و انجمن صنفی انار و انجیر تشکیل و نتیجه مذاکرات به اتاق بازرگانی استان ارسال شود.