وضعیت نی‌ریز نارنجی شد ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۳
طلوع انار نی‌ریز ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۳
سکانس آخر ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۲۲
کاراکترهای سینما ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۶
2 بازیگر آشنا، 2 سفر کرده مهر ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۰